दोन दिवसांपूर्वी एका मैत्रिणीशी झालेला संवाद..

‘हलो जान्हवी… शॉपिंग झालं?’

‘नाही गं.,’

‘काय विकत घेते आहेस आता? ‘

‘कॉफी मग.’

‘अगं थोड्या वेळापूर्वी फोन केला, तेव्हा पण कॉफी मगच शोधत होतीस ना? ‘

‘हो, पण मनासारखा मिळत नाहीये एकपण.’

‘तू पण कमाल आहेस. थापा नको मारूस हां.. कपडे, दागिने खरेदी करताना अगदी पटकन निवडून मोकळी होतेस. आणि एका साध्या कपासाठी एवढा वेळ?‘

‘हं.. तीच तर खरी गंमत आहे. साधा कप नकोच आहे मला. I want a unique coffee mug. Something special. चांगला दिसला पाहिजे, शक्यतो पांढरा किंवा काळा किंवा अगदी गडद निळा. आणि त्याची ग्रिप छान असली पाहिजे’

‘ग्रिप?’

‘कान गं.’

‘अरे देवा, एवढ्याशा मगसाठी इतका विचार. चहासारखा चहा किंवा कॉफीसारखी कॉफी. मग ती कोणत्याही कपमधून प्या, काय फरक पडतो? चव चांगली असेल म्हणजे मिळवलं… छोट्या छोट्या गोष्टींवर केवढा वेळ घालवायचा?’

‘छोट्या छोट्या गोष्टी… खरंय, चहाचा कप, कॉफीचा मग ही गोष्ट काही फार मोठी नाही. पण काहीवेळा अशा छोट्या गोष्टीच महत्त्वाच्या असतात. म्हणजे बघ हां, माझा स्वतःचा मग, ज्यातून फक्त मी चहा-कॉफी पिणार, म्हणजे तो माझ्या रोजच्या जगण्याचा, सकाळचा भाग बनणार. दिवस सुरू होताना त्याची साथ असणार. कधी अस्वस्थ वाटल्यावर तोच माझ्या हातात असणार. माझा कॉफी मग, आणि त्याच्यासोबत शांतपणे घालवण्यासाठी काढलेली चार-पाच मिनिटं, अनेकदा नवा विचार जागवतात मनात. I must feel special to hold it you know… and don’t forget one thing- your tea/coffee-mug is the only one whom you’d kiss every morning, without fail..!’

‘Lolz! आवडली ही कल्पना.. तू भन्नाट आहेस.. ‘

‘भन्नाट नाही गं, पण एक गोष्ट समजली आहे. आयुष्यात अशा छोट्या गोष्टींना जपलं पाहिजे. त्यातच मोठा आनंद असतो.’

– जान्हवी मुळे

Advertisements